Call Us: (84.28) 39235418 – 39234611

Lan can nhôm kính

Lan can nhôm kính

Hệ nhôm tự chọn ( Schueco, PMI, Vijalco,….).

Kính hộp hoặc kính đơn (an toàn, cường lực).

Hệ gioăng sẽ đi kèm hệ nhôm đã chọn trước đó.

Màu ngoại thất : tùy chọn

+ Lan can nhôm kính đem lại sự hiên đại cho tổng thể công trình, kiến trúc, cũng như đảm bảo sự an toàn cho chủ sở hữu.
+ Dễ dàng làm sạch sản phẩm, dễ dàng bảo trì sản phẩm.