Bệnh viện Tân Hưng

Benh-vien-Tan-Hung

  + Công trình: Bệnh viện

  + Địa điểm : 871 Trần Xuân Soạn, Q.7

  + Hạng mục : Vách kính, mặt dựng hệ stick,  cửa đi, cửa sổ, lan can kính.

  + Hoàn thành : 2015