Ngân hàng Bản Việt

  + Công trình: Ngân hàng Bản Việt

  + Địa điểm : 112 – 118 Hai Bà Trưng Q.1

  + Hạng mục : Vách kính, mặt dựng hệ stick,  cửa đi, cửa sổ, lan can kính.

  + Hoàn thành : 2010