Công trình F.I.V.E AP

BBRAu

  + Công trình: nhà máy.

  + Địa điểm :  Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai, Tp. Hà Nội.

  + Hạng mục : Vách kính, mặt dựng hệ stick,  cửa đi, cửa sổ, lan can kính.

  + Hoàn thành : 2014