+ Công trình: Bệnh viện   + Địa điểm : 871 Trần Xuân Soạn, Q.7   + Hạng mục : Vách kính, mặt dựng hệ stick,  cửa đi,...