Công trình Trường Sơn

Truong Son

  + Công trình: Ngân hàng

  + Địa điểm : 159A-B Lê Đại Hành P.13, Q11

  + Hạng mục : Vách kính, mặt dựng hệ stick,  cửa đi, cửa sổ, lan can kính.

  + Hoàn thành : 2014