Bệnh viện Tân Hưng

Benh-vien-Tan-Hung

  + Công trình: Bệnh viện

  + Địa điểm : 871 Trần Xuân Soạn, Q.7

  + Hạng mục : Vách kính, mặt dựng hệ stick,  cửa đi, cửa sổ, lan can kính.

  + Hoàn thành : 2015

AEON MALL Bình Dương

Aoen-Binh-Duong+ Công trình: Siêu thị.

 + Địa điểm : Đại lộ Bình Dương, P.Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Tp.HCM.

 + Hạng mục : Vách kính, mặt dựng hệ stick, cửa đi.

 + Hoàn thành : 2014

Công trình Trường Sơn

Truong Son

  + Công trình: Ngân hàng

  + Địa điểm : 159A-B Lê Đại Hành P.13, Q11

  + Hạng mục : Vách kính, mặt dựng hệ stick,  cửa đi, cửa sổ, lan can kính.

  + Hoàn thành : 2014

AEON MALL Tân Phú

Aeon-Tan-Phu+ Công trình: Siêu thị.

 + Địa điểm : 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 + Hạng mục : Vách kính, mặt dựng hệ stick, cửa đi.

 + Hoàn thành : 2014

Ngân hàng Bản Việt

  + Công trình: Ngân hàng Bản Việt

  + Địa điểm : 112 – 118 Hai Bà Trưng Q.1

  + Hạng mục : Vách kính, mặt dựng hệ stick,  cửa đi, cửa sổ, lan can kính.

  + Hoàn thành : 2010