Author Archives for Việt Châu

About Việt Châu

Hello

AEON MALL Tân Phú

March 18, 2015 4:58 am Published by Leave your thoughts

+ Công trình: Siêu thị.  + Địa điểm : 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam.  + Hạng mục : Vách...