AEON MALL Tân Phú

Aeon-Tan-Phu+ Công trình: Siêu thị.

 + Địa điểm : 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, Việt Nam.

 + Hạng mục : Vách kính, mặt dựng hệ stick, cửa đi.

 + Hoàn thành : 2014