AEON MALL Bình Dương

Aoen-Binh-Duong+ Công trình: Siêu thị.

 + Địa điểm : Đại lộ Bình Dương, P.Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Tp.HCM.

 + Hạng mục : Vách kính, mặt dựng hệ stick, cửa đi.

 + Hoàn thành : 2014